Как се лекува уртикария?

Подходът към терапията на хронична уртикария се състои от два етапа: първият цели идентифициране на подлежаща причина; вторият цели облекчаване на симптомите. Преди да премина към подробно описание на това как се лекува уртикария, Ви предлагам да прочетете общата тема за заболяването тук.

Американската Академия за Алергия, Астма и Имунология (AAAAI) и Европейската Академия за Алергология и Клинична имунология (EAACI) въведоха промeни в терапевтичния си алгоритъм за уртикария. Двете академии се обединяват около повечето стъпки с много малка разлика. И така:

Как се лекува уртикария?

Първа линия на лечение е втора генерация антихистамин – тези медикаменти са познати още и като неседиращи антихисатмини, тъй като не водят до сънливост. Такива са цетиризин, левоцетиризин, фексофенадин, лоратиндин, деслоратидин и др. Лечението започава с обичайна доза според кратката характеристика на съответния медикамент.

Втора линия на лечение – ето тук е разликата между двете академии. Американската предлага към първата линия неседиращ антихистамин да се включи такъв от първа генерация (дифенхидрамин, хидроксизин и др). Европейската академия предлага увеличаване дозата на медикамента от първа линия. В своята практика аз следвам препоръките на Европейската Академия и смятам, че се понасят по-добре от пациентите. За съжаление уртикарията засяга най-активната възрастова група от популацията (аз ги наричам млади възрастни :)). Приемът на медикамент, който причиниява сънливост и разсеяност, често води до затруднения от професионален и личен характер за тях.

Трета линия и според двете академии – омализумаб. Този медикамент спада към групата на биологичните лекарства и се предписва при пациенти, които не се повияват от предходните две стъпки. Молекулата омализумаб се свързва с IgE антителата, което от своя страна блокира тяхното свързване с базофилни клетки и мастоцити. Лекарството е с добре проучен профил на безопасност и се прилага при възрастни и деца над 12 години еднократно в месеца.

Четвърта линия – категоричен консенсус, че кортикостероидите трябва да се използват само за овладяване на пристъпи и за кратко.

Пета линия – циклоспорин А при случаи с абсолютно НЕповлияване към гореизброените терапии.

Колко време се лекува уртикарията?

Няма еднозначен отговор. Зависи от реактивността на организма към всяка стъпка от лечението. Според моя опит са необходими със сигурност седмици и месеци постоянство. Много полезно е избягването на конкретни тригери от външната среда и изборът на правилна храна. За диетата при уртикария може да прочетете повече тук.

Leave a Reply